050-556-8021
Hit enter to search

טיפול במקרי חרום סביב השעון. אישפוז במרפאה שנמצאת בבית הרופא, אין מצב של נטישת החולה בכלוב וסגירת המרפאה: במקרים של טיפול נמרץ אני שם סביב השעון.