לדינה, בת של נסיכה ירדנית מעמאן, נפלה חתולה מקומה שניה וסבלה משבר דחוס ומסובך של האגן. דרך חברים שעיסוקם בסוסים אבא שלה הגיע אלי כששנינו היינו בלונדון. הוזמנתי לנתח את לולו בבית חולים וטרינרי בעמאן, נהגו בי בכבוד מלכים: מה לא עושים למען חתולה פרסית של נסיכה ירדנית